In het beleidsplan kijken wij vooruit naar het beleid van de stichting dat door de bestuursleden wordt uitgezet in de jaren 2021 t/m 2024.