Missie

Stichting Samen Verbindt zet zich in voor personen die voor hun gevoel aan de zijlijn van de gemeenschap staan of groepen die in een kansarme positie komen, waardoor de kans ontstaat dat ze aan de rand van de samenleving komen te staan. Ons doel is een Nederland waarin elk persoon volwaardig meedoet in de maatschappij.

Visie

De georganiseerde activiteiten stimuleren dat personen vanuit hun eigen sociale omgeving sociaal actief blijven en krijgen de kans om zich betrokken te voelen in de samenleving op de manier die hij of zij wenst. Samen Verbindt wil de problematiek onder de aandacht brengen en deze doelgroep veerkracht geven. De activiteiten die vanuit de stichting georganiseerd worden richten zich op drie pijlers, namelijk bestrijding eenzaamheid, educatie en beleving.

Pijlers 

Bestrijding eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met iemand, je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Eenzaamheid veroorzaakt negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Wat we ook doen in het voorkomen van eenzaamheid, er zullen altijd personen blijven die in eenzaamheid terecht komen. Samen Verbindt wil ervoor deze personen zijn om het bewust sociaal actief blijven te kunnen versterken en het creëren van mooie herinneringen. Dit kunnen wij realiseren door het organiseren van leuke activiteiten en de mogelijkheid om in contact te komen met andere personen.    

Educatie
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en nieuwe technologieën veranderen continu. De verandering brengt ook andere kennis en vaardigheden met zich mee. Samen Verbindt wil ervoor zorgen dat elk persoon volwaardig kan meedoen aan deze ontwikkeling, zodat elk persoon op zijn of haar eigen manier de eigen regie blijft houden. Tevens kunnen mensen deelnemen aan educatieve projecten, waarbij men moet denken aan sport, muziek, taal etc.   

Beleving
Beleving is de ervaring van een activiteit en het creëren van mooie herinneringen. De activiteiten zorgt voor een verbinding met lokale partners, vrijwilligers en elk persoon. Het creëren van mooie herinneringen gebeurt door het aanbieden van activiteiten waar iedereen van kan genieten. Samen Verbindt zal zich de komende jaren gaan inzetten voor personen in Noord-Nederland. Het streven is op termijn om in bijna alle gemeenten van Nederland activiteiten en diensten te kunnen plaatsvinden. We willen iedereen met elkaar verbinden zodat ze elkaar kunnen inspireren en motiveren.     

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Samen Verbindt de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gegeven. Bedrijven en particulieren kunnen daardoor gebruik maken van de fiscale voordelen die gelden voor een ANBI.