Stichting Samen Verbindt, gevestigd aan Einsteinstraat 7, 9285 WN, Buitenpost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Samen Verbindt
Einsteinstraat 7
9285 WN
Buitenpost
E-mailadres: info@samenverbindt.nl
www.samenverbindt.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Samen Verbindt verwerkt uw persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken.

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • Het voeren van de leden- en donateursadministratie.
 • Het bevragen van leden en het doen van onderzoek.
 • Informatie over uw surfgedrag op onze website.
 • Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van uw browser.
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Archief doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Samen Verbindt verwerkt persoonsgegevens via de website. Dit gebeurt op basis van uw toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Samen Verbindt. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Stichting Samen Verbindt verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Telefoonnummer.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • E-mailadres.
 • Donatiegegevens.

Vertrouwelijke omgang met gegevens:

Stichting Samen Verbindt gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Stichting Samen Verbindt kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Samen Verbindt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig  om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Dat doen we zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wissen we uw persoonlijke gegevens. 

Keuzes voor persoonsgegevens:

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.